Vukovare, grade moj

ležiš na dvije seke

moćnoj Vuki i čudesnom Dunavu.

Koliko te god

gledam, gledam i gledam

sve si ljepši i ljepši.

Grade moj,

Grade moj,

lijep si kao

život moj.

Najponosniji i najljepši

dio tvoj,

vodotoranj je naš

s očima koje svijetle

za sve nas.

O Grade moj, Grade moj.

 

Lucija Buljan, 3.a (OŠ Nikole Andrića)