Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. veljače 2018., izglasano je i usvojeno 14 akata i to:

 

 1. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Gradske knjižnice Vukovar
 2. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Gradskog muzeja Vukovar
 3. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
 4. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2017.
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za razdoblje 2018. do 2021.
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2018.
 8. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2018.
 9. Odluka o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada"
 10. Odluka o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Proširenja Novog groblja
 11. Odluka o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Županijska ulica"
 12. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 13. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Mandatne komisije
 14. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.