Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. rujna 2019. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 23. Sjednice Gradskog vijeća održane 30. Kolovoza 2019.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Programa izmjene programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 3. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 4. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 6. Donošenje Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 7. Donošenje Programa utrška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 8. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 10. Donošenje:
  a) Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2020.
  b) Odluke o izvršenju Proračuna za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 11. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnju i prijateljstvu Grada Vukovara i Grada Splita
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 12. Prijedlozi i informacije


  Predsjednik Gradskog vijeća
  Tomislav Šota, dr.med.vet.