{gallery}2014/11/07/01{/gallery}Nastavlja se akcija Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru koju smo započeli 23. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru.

Prve kupone s bar kodovima i vrijednostima pojedinih komada urbane opreme tada su postavili na postojeću opremu zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček i načelnik Policijske postaje Vukovar Miro Bradić u nazočnosti članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru te predstavnika institucija, škola i udruga s područja našeg grada.

Kuponi s bar kodovima i vrijednostima pojedinim komadima urbane opreme sada su postavljeni na širem području našeg grada.
Vijeće za prevenciju Grada Vukovara od 2011. godine provodi kampanju „Čuvajmo naše" koja ima za cilj očuvati gradsku imovinu. Preventivno edukativna akcija održana danas provodi se zbog učestalog uništavanja urbane opreme na području grada Vukovara i kako bi se građani Vukovara pobliže informirali i upoznali sa stvarnim vrijednostima ulaganja u urbanu opremu.