Ostale vijesti

Za sve knjigoljupce koji vole čitati i još više razgovarati o pročitanom, pokreće se čitateljski klub Gradske knjižnice Vukovar za punoljetne članove pod nazivom „Velika bilježnica“.

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite - 204. vukovarske brigade 6 – P1

DV Vukovar I i ove godine sudjeluje u obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana

Dana 11. rujna 2019. godine, u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, održan je sastanak Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

U sklopu Dijaloga EU s mladima, a u suradnji sa HZZ-om, Područni ured Vukovar, CISOK provedene su fokus grupe za mlade.

Uspješan nastup imali su članovi Kluba dizača utega "Vukovar" u Splitu na Prvenstvu Hrvatske za juniore (U20)

Uspješan nastup strijelaca SK "Grič 7 Vukovar" na županijskom prvenstvu u vojničkoj pušci, okrunjen s dvije medalje.

06. rujna 2019. održano je još jedno informiranje građana o projektu „Eko start“ u centru grada Vukovara naselje s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.

06. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe.

 

Dana 6. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine projekta sa područja grada Vukovara.
Radionica je održana u dogovoru sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar u okviru provedbe projekta EKO START iz poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III UP.01.3.1.01.

Na radionici smo zainteresiranima predstavili projekt "EKO START" i potanko prezentirali oba programa osposobljavanja u ekološkoj poljoprivredi te govorili o mogućnostima koje se pružaju nakon završetka osposobljavanja. Radionica je sudionicima pružila bolji uvid o sadržaju navedenih programa,te kompetencijama koje stejču završetkom osposoljavanja.

Projekt "EKO START" provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar, a financiran je sredstvima Europske Unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Poštovani, obavještavamo vas da Gradska knjižnica Vukovar i ove godine provodi akciju kojom osigurava besplatno članstvo za učenike prvog razreda osnovnih škola.