Civilno društvo

U sklopu Dijaloga EU s mladima, a u suradnji sa HZZ-om, Područni ured Vukovar, CISOK provedene su fokus grupe za mlade.

06. rujna 2019. održano je još jedno informiranje građana o projektu „Eko start“ u centru grada Vukovara naselje s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.

06. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe.

 

Dana 6. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine projekta sa područja grada Vukovara.
Radionica je održana u dogovoru sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar u okviru provedbe projekta EKO START iz poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III UP.01.3.1.01.

Na radionici smo zainteresiranima predstavili projekt "EKO START" i potanko prezentirali oba programa osposobljavanja u ekološkoj poljoprivredi te govorili o mogućnostima koje se pružaju nakon završetka osposobljavanja. Radionica je sudionicima pružila bolji uvid o sadržaju navedenih programa,te kompetencijama koje stejču završetkom osposoljavanja.

Projekt "EKO START" provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar, a financiran je sredstvima Europske Unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Dana 5. 9. 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Učilišta Studium održana je druga Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine s područja grada Vinkovaca.

Dana 23. 8. 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je prva Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine (dugotrajno nezaposlene osobe, žene, mlade)

Dana 22.8.2019. održano je još jedno informiranje građana o projektu „Eko start" u gradskoj četvrti Borovo naselje s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.

Mirovna grupa mladih Dunav održala je dvodnevnu manifestaciju pod nazivom u susret Međunarodnom danu mladih

U organizaciji Kluba podvodnih aktivnosti Vukovar održan je ronilački kamp i eko-akcija pod nazivom "Vukovar 2019." u kojem su sudjelovali ronioci iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar sudjelovala je i ove godine na besplatnom ljetnom teniskom kampu od 25. do 27. srpnja 2019. godine, koji je organiziran u organizaciji Vukovar Tennis Campa, čiji su voditelji rođeni Vukovarci Dino & Denis Ilečić i Lisa Skeppstedt iz Švedske, u suradnji s Zakladom Marin Čilić, TK „Borovo Naselje" Vukovar.

Dana 25.7.2019. ponovno je održano informiranje građana o projektu „Eko start" u gradu Vukovaru s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.