Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 19. siječnja 2017., izglasano je i usvojeno 5 akata i to:
-skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća održane 20. prosinca 2016. godine

 

  1. Program financiranja javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2017. godinu u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarnoj djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ostalih područja od interesa za Grad Vukovar
  2. Program financiranja javnih potreba u sportu Gradu Vukovaru za 2017. godinu
  3. Program rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2017. godinu
  4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2017. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  5. Odluka o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Sambo klub Vukovar

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.