JAVNI POZIV
za upis djece na ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu u 2021. godiniI.


Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu:Poziv) je prikupljanje pisanih prijava za upis djece iz Vukovara na ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu u 2021. godini.


II.


Grad Vukovar organizira ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu za djecu s područja grada Vukovara u terminima:

- Veli Lošinj: 10.07. do 17.07. 2021. godine (od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole za 47 djece),
- Veli Lošinj: 17.07. do 24.07. 2021. godine (od završenog 5. do završenog 8 razreda osnovne škole za 47 djece),
- Otok Čiovo: 16.07. do 23.07. 2021. godine (od završenog 2. do završenog 4. razreda osnove škole za 50 djece).

III.


Pozivaju se roditelji/skrbnici djece za ljetovanje da predaju uredno popunjene prijavnice s potrebnom dokumentacijom u Gradskoj upravi Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, kod zaštitara na predviđeno mjesto.

Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti:
1. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
2. presliku svjedodžbe učenika za šk. god. 2019./2020.,
3. presliku rodnog lista ili osobne iskaznice učenika


Popis dokaza za utvrđivanje dodatnih bodova:
4. dokaz o socijalnom statusu (dostaviti zadnje Rješenje Centra za socijalnu skrb Vukovar),
5. dokaz o sudjelovanju i postignutim rezultatima na školskim i/ili izvanškolskim natjecanjima u školskoj godini 2019/2020.),
6. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar (ukoliko je primjenljivo).

Djeca koja imaju loše vladanje temeljem svjedodžbe o završenom razredu u OŠ bit će izuzeta iz daljnje evidencije na navedeno besplatno ljetovanje.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prednost imaju učenici koji nisu bili na ljetovanju u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini.


IV.

Povjerenstvo za odabir djece za odlazak na Dječje ljetovanje u Lječilište Veli Lošinj i na otok Čiovo u 2021. godini izrađuje Prijedlog konačne liste učenika za odlazak na ljetovanje prema zadanim kriterijima i bodovanju:

1. učenici s prosjekom ocjena u školskoj godini 2019./2020.
- prosjek ocjena 5,0 …………………………………………………….. 7 bodova
- prosjek ocjena 4,5 – 4,9 ………………………………………………. 6 bodova
- prosjek ocjena 4,0 – 4,4 ………………………………………………. 5 bodova
- prosjek ocjena 3,5 – 3,9 ………………………………………………. 4 boda
- prosjek ocjena 3,0 – 3,4 ………………………………………………. 3 boda
- prosjek ocjena ispod 3,0 ……………………………………………… 1 boda

2. učenici koji su postigli zapažene rezultate na školskim natjecanjima u 2019./2020.
- osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju ………………………….. 7 bodova
- osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju ………………………….. 6 bodova
- osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju ………………………….. 5 bodova
- ostali rezultati na državnom natjecanju ………………………………. 2 boda

- osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju ……………………….. 6 bodova
- osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju ……………………….. 5 bodova
- osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju ……………………….. 4 boda
- ostali rezultati na županijskom natjecanju …………………………….. 1 bod

3. učenici koji su postigli zapažene rezultate na izvanškolskim natjecanjima u 2019./2020.

- učenici koji su osvojili medalju na državnom natjecanju ……………… 5 bodova
- učenici koji su sudjelovali na državnom natjecanju …………………… 4 boda
- učenici koji su osvojili medalju na županijskom natjecanju ……………4 boda
- učenici koji su sudjelovali na županijskom natjecanju ………………… 3 boda

(Napomena: Ukoliko je učenik/ca sudjelovao/la na županijskom i na državnom natjecanju, u obzir se uzima viši rang natjecanja).

4. učenici iz obitelji s utvrđenim socijalnim statusom ………………………. 5 bodova

5. učenik kojem je jedan ili oba roditelja evidentiran na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nezaposlen ……………………………………………... 3 boda

(Napomena : Djeca koja ostvare bodove temeljem utvrđenog socijalnog statusa, ne mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju).

Ukoliko djeca ostvare isti broj bodova, prednost imaju djeca koja imaju veći prosjek ocjena.


V.

Prijave se zaprimaju od 08. do 21. lipnja 2021. godine.
Obrazac Prijave nalazi se u Gradskoj upravi Vukovar (kod zaštitara), službenoj web stranici Grada Vukovara te u privitku ovog Poziva.
Odluka o odabiru djece za ljetovanje u Velom Lošinju bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Vukovara, najkasnije do 25. lipnja 2021. godine, a na otok Čiovo, najkasnije do 10. srpnja 2021. godine.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, na broj telefona 456-542.

OBRAZAC PRIJAVE