Nastojeći promicati vrjednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru raspisuje

Peti natječaj za kraće književno djelo o
Hrvatskom domovinskom i obrambenom ratu

Uvjeti:

1. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza 2019. godine.
2. Prosudbeni će odbor odluku o dodjeli nagrada donijeti i objaviti do 1. studenoga 2019. dok će svečana dodjela nagrada biti u okviru programa Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara 1991. godine – 16. studenoga 2019. godine.
3. Prosudbeni će odbor dodijeliti prvu i drugu nagradu. Sve nagrade će biti u obliku plakete. Prvonagrađeni radovi bit će objavljeni u Vukovarskom zborniku.
4. Radovi ispisani računalom u tri primjerka te obvezatno na CD-u ili USB-sticku šalju se prosudbenom odboru na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, Ulica Zmajeva 2, p.p. 51, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj".
5. Književnim djelom koji se natječe za nagradu smatra se kraće prozno ostvarenje (opsega od 1 do najviše 2 autorska arka ili od 16 do 32 kartice teksta, svaka kartica 1.800 znakova uključujući i bjeline) ili manja zbirka pjesama (do deset pjesama) na temu Hrvatskoga domovinskog i obrambenog rata.
6. Svi radovi moraju biti napisani hrvatskim jezikom, na standardnom
jeziku ili dijalektu, latinicom i u skladu s hrvatskim pravopisom.
7. Prijavljeni radovi za natječaj ne smiju biti objavljeni ili
nagrađivani prije natječaja.
8. Poslani se rukopisi ne vraćaju.
9. Radovi se potpisuju zaporkom, a uz njih se prilaže zatvorena omotnica u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa i zaporka kojom su radovi označeni.

U ime predsjedništva OMH u Vukovaru
Lidija Miletić
predsjednica