Predavanje prof. dr. sc. Antonije Bogner-Šaban "Zajedno i zasebno - dosezi i značenja kazališta u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku" održat će se u utorak 14. lipnja 2022. godine u 19.oo sati u prostoru Hrvatskog doma Vukovar.


Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru u suradnji s Hrvatskim domom Vukovar organizira predavanje prof. dr. sc Antonije Bogner-Šaban u godini obilježavanja stote obljetnice otvorenja Hrvatskoga doma u Vukovaru (1922.- 2022.) U predavanju će biti riječ o kazališnim institucijama tri slavonska grada ti njihovu utjecaju na kulturni identitet prostora. Treba istaknuti da je prof. dr. sc. Antonija Bogner-Šaban 2021. godine objavila i knjigu "Vukovarsko kazalište u vukovarskoj kulturi 1884. -1941." u izdanju HAZU (Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU te Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta) čime je dala neprocjenjiv znanstveni doprinos valorizaciji uloge kazališta i Hrvatskog doma u održanju nacionalne opstojnosti grada Vukovara.