Izložba Vladimira Provčija VEDUTE GRADA RIJEKE otvara se u predvorju Hrvatskog doma Vukovar - u četvrtak, 12. rujna 2019. godine u 19 sati.

Vladimir Antun PROVČI je Rusin, rođen 15. lipnja 1946. godine u Mikluševcima, pokraj Vukovara gdje je na materinjem jeziku završio i osnovnu školu. Od 1956. godine školovao se u Rumi, Vukovaru, Ljubljani, Novom Sadu i Beogradu, gdje je 1969. godine diplomirao na Višoj medicinskoj školi. Tijekom školovanja 2 godine se školovao u Gimnaziji u Vukovaru.

U svome zvanju radio je u bolnicama: Sremska Mitrovica, Travnik i zadnjih 30 godina u Rijeci, KBC, Bolnica Sušak, Kirurška klinika - odakle je umirovljen.

Oženjen je, otac 2 djece i ima 4 unuka. Živi u Matuljima kraj Opatije.

Predsjednik je i zastupnik Kulturnog društva Rusina i Ukrajinaca "Rušnjak" Primorsko goranske županije. Aktivan je u udruzi unutar koje vodi brojne aktivnosti: pjevačku, likovnu, literarnu.

Vladimir je i pisac, izdao je 6 knjiga poezije, u dvojezičnom izdanju.

Politički je aktivan i član HSS-a. Predsjednik je Općinske organizacije Matulji, podpredsjednik je Kluba seniora za zapadnu Hrvatsku.

Vladimir je kulturni aktivist. Za rad na polju kulture, predsjednik Ukrajine ga je odlikovao ordenom zasluge za narod 3. stupnja, kao i brojnih zahvalnica, diploma i drugog.

SLIKARSKI ŽIVOTOPIS

Slikati je počeo u Gimnaziji, ali je potom prekinuo iz obiteljskih razloga te nastavio sa slikarskim školovanjem u Rijeci na Pomeriu, kod Dijane Lukić, likovnog pedagoga, da bi nastavio u Opatiji kod prof. Josipa Deranje, akademskog slikara i dr.sc. Bogumila Karlavarisa, akademskog slikara. Školovanje je nastavio u Salzburgu gdje je i diplomirao.

Vladimir Provči je plodan umjetnik koji je do sada imao preko 160 samostalnih te polovicu skupnih izložbi. Izlagao je u skoro svim mjestima Primorsko-goranske županije te u Zagrebu, Zadru, Selcima, Zaboku i okolici, zatim u Osijeku, Vukovaru i okolici.

Imao je i brojne inozemne izložbe: u Slovačkoj, Vojvodini, Ukrajini i Austriji. U Vukovaru je izlagao u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke te Vukovarsko-srijemskoj županiji, u palači Srijem.

U Rijeci održava besplatne slikarske radionice u MO Mlaka i Čitaonici Trsat. Polaznik je likovnih kolonija u Primorsko-goranskoj županiji, Osijeku i Petrovcima (Vukovar) te u Ukrajini.

Na ovoj izložbi prikazuje radove na platnu u tehnici akrila, dimenzija 50x70, sa temom Rijeke a pod nazivom "VEDUTE RIJEKE". Ista se upriličuje povodom toga što je grad Rijeka 2020. godine Europska prijestolnica kulture sa temom "Luka različitosti". Slike prikazuju Rijeku s kopna i mora.

Slične izložbe tim povodom održane su u Slovačkoj, u zamku Budatin Povaškoga muzeja Žilina te 2 izložbe u Rijeci koje su bile vrlo zapažene.