Sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i održanog sastanka predstavnika Grada Vukovara i koncesionara Čazmatrans Vukovar d.o.o., utvrđen je izmijenjeni vozni red gradskog prijevoza putnika na području grada Vukovara za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 po kojemu je gradski prijevoz prometovao od 27. travnja 2020. godine.

Vozni red sada je ponovno korigiran sukladno zamolbama korisnika kako bismo ovakvim voznim redom omogućili veću iskoristivost gradskog prijevoza do trenutka kada će se u potpunosti vratiti redovnom prometovanju gradski prijevoz putnika na području grada Vukovara.

S izmijenjenim načinom prometovanja započeli bi od 05. svibnja 2020.g.

VOZNI RED