Sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i održanog sastanka predstavnika Grada Vukovara i koncesionara Čazmatrans Vukovar d.o.o., utvrđen je izmijenjeni vozni red gradskog prijevoza putnika na području grada Vukovara za vrijeme epidemije bolesti COVID-19.

Izmijenjeni vozni red primjenjivati će se do kraja mjeseca svibnja 2020.g. te će se za daljnje razdoblje sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH povećavati ili smanjivati broj polazaka.

Vozni red