Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 05. rujna 2012., izglasano je i usvojeno pet akta i to:

1. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar

2. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar

3. Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

4. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Vukovara

5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama