Ispis
Kategorija: Sjednice gradskog vijeća

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. srpnja 2012., izglasano je i usvojeno pet akata i to:

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar

2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar

3. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vukovara

4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora