Gradsko vijeće

Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, 7. lipnja 2022., s početkom u 9.00 sati.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 29. travnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

Od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije niti jedan nije s područja Vukovara.

Tema: Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se 14. ožujka 2022. godine.

Sve su točke dnevnoga reda jednoglasno usvojene.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 4. veljače 2022. u 9.00 sati.