Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

Odlukom Gradskog vijeća Grada Vukovara imenovani su novi članovi Kulturnog vijeća Grada Vukovara, a to su Mirela Hutinec, Gorana Kušić, Jelena Miškić, Vlasta Novinc i Robert Rac.

U organizaciji Hrvatske zajednice županija, Gradskog muzeja Vukovar i Vukovarsko-srijemske županije, otvorena je izložba "Volim svoju županiju" u Galeriji Oranžerija Gradskog muzeja u Vukovaru.

Grad Vukovar organizira svečani ručak za bračne parove s 50 i više godina braka, a koji imaju prebivalište na području grada Vukovara.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2020. godini“, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života u iznosu od 140.000,00 kuna.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 09. siječnja 2020. godine isplaćena stipendija za mjesece LISTOPAD-PROSINAC 2019. godine svim stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Za investicijsko održavanje osnovnih škola Grad Vukovar u 2019. godini izdvojio 2.600.000 kuna, a za nabavu dugotrajne imovine nešto više od 600.000 kuna.

U novogodišnjoj noći, točnije u 2 sata i 12 minuta iza ponoći, rođena je Marta Ozdanovac iz Vukovara, prva beba rođena u 2020. godini u Vukovaru, ali i u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Brojni Vukovarci Novu 2020. godinu dočekali su na Trgu Republike Hrvatske uz nastup Jacquesa Houdeka i Tambura Banda.