Grad Vukovar i Ministarstvo uprave potpisali su 08. lipnja 2020. godine Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore, kojim je Grad Vukovar uključen u sustav e-Novorođenče. Ovim Sporazumom Grad Vukovar omogućio je roditeljima podnošenje zahtjeva za pravo na novčanu naknadu za opremu novorođenog djeteta prilikom upisa djeteta u Matičnom uredu, odnosno preko aplikacije e-Novorođenče.

Prilikom prijave rođenja djeteta kod matičara, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane naknade za novorođenče od Grada Vukovara te da roditelji mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade. Ukoliko roditelji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje naknade, nakon podnošenja zahtjeva matični ured će putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Gradu Vukovaru na rješavanje.

Zahtjev za pravo na novčanu naknadu za opremu novorođenog djeteta, roditelji od sada mogu podnijeti prilikom prijave rođenja djeteta u nadležnom Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Dijete se prijavljuje u matičnom uredu prema mjestu rođenja djeteta na temelju usmene prijave roditelja u matičnom uredu ili pisane prijave roditelja putem usluge e-Novorođenče. 

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče omogućeno je i prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče na: https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/e-Hrvatska/e-Novoro%C4%91en%C4%8De%20putem%20Interneta%20korak%20po%20korak.pdf

Uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče, roditelji više neće morati dolaziti osobno u Grad Vukovar te predavati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti u matičnom uredu prilikom same prijave djeteta.

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća vezano uz predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu za novorođeno dijete možete nazvati Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, na broj telefona 032/456-545 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.