„U ovu školsku godinu upisano je ukupno  1807 učenika, što je nažalost za 18 manje u odnosu na prethodnu kad je bilo upisano 1825 učenika. Nikada nismo zadovoljni s minusom,  no obzirom da već 2-3 godine u Vukovaru bilježimo porast broja djece predškolske dobi, za očekivati je da će i pozitivni trendovi rasta broja školaraca ipak biti dugoročni što se tiče Vukovara,“ rekao  je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava koji je posjetio Osnovnu školu Blage Zadre.

Ovom je prilikom istaknuo kako Grad Vukovar nastavlja i s investicijskim ulaganjima u škole te je podsjetio na činjenicu da je prije preuzimanja osnivačkih prava u osnovne škole u Vukovaru ulagano malo ili nimalo.

„Ove je godine već utrošeno oko 1.000.000 kuna na poboljšanje uvjeta rada osnovnih škola na području Vukovara od čega ponajviše u OŠ Blage Zadre za koju je procijenjeno da je prioritet obzirom na dugogodišnju zapuštenost i probleme No ulaže se i u druge škole i u tom pogledu važna je suradnja ravnatelja i osnivača. Glavni cilj svakako je osigurati jednosmjensku nastavu u svim školama kako je predviđeno i u smjernicama Ministarstva,“ naglasio je gradonačelnik Penava te podsjetio kako je za početak nove školske godine Grad Vukovar već tradicionalno osigurao svim učenicima bilježnice s motivima grada za što je izdvojeno 200.000 kuna u proračunu Grada te cvičke i tenisice za što je također izdvojeno 200.00 kuna.

„No ono što je lijepa novost za početak ove školske godine je to da će Grad Vukovar snositi troškove osiguranja za sve učenike što su do sada plaćali roditelji, a posebno raduje i činjenica da će svim učenicima kojima je to potrebno osiguran i pomoćnik u nastavi,“ najavio je gradonačelnik Penava.  

Obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju predstojeća školska godina će svakako biti zahtjevnija od „redovnih“, no Grad Vukovar kao osnivač poduzeo je sve što je potrebno da se osiguraju sigurni uvjeti učenicima i zaposlenicima škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te HZJZ donijeli su upute i preporuke za odvijanje nastave u predstojećoj školskoj godini i predvidjeli tri modela nastave:-nastava u školi, -mješovita nastava (djelomično u školi, a djelomično na daljinu i –nastava na daljinu). Za početak u cijeloj RH nastava kreće u školama, ali je kasnije, ovisno o epidemiološkoj situaciji na lokalnoj razini, moguć i drugi model nastave (tu će onda bitna i procjena osnivača i ravnatelja škole te lokalnog stožera).

„Ono što možemo potvrditi da je Grad Vukovar u suradnji sa školama osigurao sve što je potrebno za siguran početak nove školske godine te što je zatraženo u uputama HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja. To znači da su nabavljena sva potrebna higijenska i dezinfekcijska sredstva, osigurano je preko 2.500 platnenih maski za učenike viših razreda, kao i za one nastavnike koji su po uputama dužni nositi maske. Posebno valja naglasiti da je sukladno uputama organizirano više skupina produženog boravka što iziskuje dodatna financijska sredstva osnivača jer je potrebno zaposliti nove učitelje što je dužan osigurati osnivač, ali uložiti i dodatna financijska sredstva u adaptaciju prostora za boravak. Tako je u adaptaciju produženog boravka u OŠ Antuna Bauera uloženo preko 150.000 kuna, a isto će se napraviti i u OŠ Blage Zadre. Umjesto dosadašnjih 5 učitelja i skupina imati ćemo 9 učitelja i skupina produženog boravka, što je potrebno kako ne bi došlo do miješanja učenika različitih razrednih odjela,“ pojasnio je gradonačelnik Penava.