Dana 05., 06. I 07. rujna 2020g. u vremenu od 05:00-07:00h i 19,00h do 23,00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će  tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i aviotretman zelenog pojasa oko grada na području Grada Vukovara,  mjesta Sotin i Lipovača

  • 05. rujna 2020 - subota – tretman s zemlje Sotin, Mitnica, Centar i Sajmište od 18:30-23:00h
  • 06. rujna 2020 – nedjelja - aviotretman zelenog pojasa oko grada ujutro 05:30-07:00h, te tretman s zemlje Lipovača, B. Naselje, Lužac od 18:30-22:00h
  • 07. Rujna 2020g. – ponedjeljak - aviotretman zelenog pojasa oko grada ujutro 05:30-07:00h

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada  to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.