Nastavlja se akcija suzbijanja komaraca, tretman suzbijanja komaraca iz zraka, aviotretman, provesti će se na području grada Vukovara, naselja Sotin i Lipovača u jutarnjim satima od 05:30 do 06:30h, dana 28. I 29. Kolovoza 2020g.

Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada  to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.