Dana 26. i 27. kolovoza 2020g. u vremenu od 05:00-07:00h i 19,00h do 23,00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će  tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i aviotretman zelenog pojasa oko grada na području Grada Vukovara,  mjesta Sotin i Lipovača

  • 26. kolovoza 2020 – aviotretman zelenog pojasa oko grada, ujutro 05:00-06:30h, te tretman s zemlje Sotina, Mitnice, Centra i Sajmišta od 19:00-23:00h
  • 27. kolovoza 2020 - aviotretman zelenog pojasa oko grada ujutro 05:00-06:30h, te tretman s zemlje Lipovača, B. Naselje, Lužac od 19:00-22:00h

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada  to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.