Temeljem Ugovora klasa: 501-05/20-01/1, Ur.br. 2196/01-02-20-10 od 02. Ožujka 2020.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..        

Dana  28. I 29. 07. 2020g u vremenu od 19:00 do 23:00h

obavljati tretiranje komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara  I to  :

  • 28. 07. 2020g. –  Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
  • 29. 07. 2020g. -  Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog  SN 101.

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana sa zemlje       

                1. AMPLAT

                                - Cipermetrin (5%), tetrametrin (2,5%), piperonil butoksid (12,5%)

                               - proizvođač : I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.r.L. Padova,Italija

                               - doza promjene ; 7-10%

                2. Otapalo – MINERALNO ULJE,

Obavjestiti:

  • Grad Vukovar
  • Sanitarnu inspekciju
  • Zavod za javno zdravstvo grada Vukovara
  • Hrvatski Radio Vukovar, Radio Dunav
  • Pčelarske udruge ( Cornacum, Milena Gajić, Vukovar 91, Mali pčelar )

                                                                                             

                                                                                                                               Tomislav Šota , dr.vet.med.

                                                                                                                            

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.