Temeljem Ugovora klasa: 501-05/20-01/1, Ur.br. 2196/01-02-20-10 od 02. Ožujka 2020.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..        

Dana  20. I 21. 07. 2020g u vremenu od 19:00 do 23:00h

obavljati tretiranje komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara  I to  :

  • 20. 07. 2020g. –  Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
  • 21. 07. 2020g. -  Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog  SN 101.

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana sa zemlje       

                1. NEOPITROID PREMIUM

                                - permetrin 108g/L, d trans aletrin 1,5g/L, piperonil butoksid 110g/L

                               - proizvođač : Genera d.d

                               - doza promjene ; 1+9

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.