Dana  08. I 09. 07. 2020g u vremenu od 19:00 do 23:00h

obavljat će se tretiranje komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara  i to:

  • 08. 07. 2020g. –  Sotin, Mitnica, Centar, Sajmište
  • 09. 07. 2020g. -  Lipovača, B. naselje, Lužac

Tretman će se obavljati sa zemlje, sa aparatima za toplo zamagljivanje - Swing fog  SN 101.

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana sa zemlje       

                1. NEOPITROID PREMIUM

                                - permetrin 108g/L, d trans aletrin 1,5g/L, piperonil butoksid 110g/L

                               - proizvođač : Genera d.d

                               - doza promjene ; 1+9

                2. Otapalo – MINERALNO ULJE

                                                                                             

                                                                                                                                                              

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.