Na temelju provedenog postupka bodovanja, a sukladno kriterijima objavljenima u Javnom pozivu Grada Vukovara za prijavu djece na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj, objavljujemo rezultate.

NAPOMENA
Djeca pod rednim brojem od 1 do 47 ljetuju u Lječilištu Veli Lošinj, a djeca pod rednim brojem od 48 i dalje bit će zamjena u slučaju da netko odustane.

OBAVIJEST
S obzirom na epidemiološku situaciju COVID-19 u Gradu Vukovaru i objavljenim uputama od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, neće biti roditeljskih sastanaka vezano uz odlazak djece na dječja ljetovanja u organizaciji Grada Vukovara.
Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 25. lipnja 2020. godine, vozači i putnici u javnom prometu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice te se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Mole se roditelji/skrbnici djece koja odlaze na ljetovanja u Lječilište Veli Lošinj da osiguraju djeci medicinske maske ili maske za lice, jer u protivnom vozač ne smije započeti vožnju.

Prva grupa djece koja ljetuju u Lječilištu Veli Lošinj odlazi 11. srpnja 2020. (petak na subotu) u 00:15 sati s parkirališta hotela Dunav sa stajanjem u Borovu naselju ispred Radničkog doma, a povratak je 18. srpnja 2020. u poslijepodnevnim satima.
Druga grupa djece koja ljetuju u Lječilištu Veli Lošinj odlazi 18. srpnja 2020. (petak na subotu) u 00:15 sati s parkirališta hotela Dunav sa stajanjem u Borovu naselju ispred Radničkog doma, a povratak je 25. srpnja 2020. u poslijepodnevnim satima.

Za sve eventualne nejasnoće možete se javiti na tel. 032/456-542.

  1. grupa od 11. - 18. 07. 2020. godine
  2. grupa od 18. - 25. 07. 2020. godine