JAVNI POZIV
za upis djece na ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu u 2020. godini


I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu:Poziv) je prikupljanje pisanih prijava za upis djece iz Vukovara na ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu u 2020. godini.

II.
Grad Vukovar organizira ljetovanje u Lječilištu Veli Lošinj i na otoku Čiovu za djecu s područja grada Vukovara u terminima:

- Veli Lošinj: 11.07. do 18.07. 2020. godine (od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole za 47 djece),
- Veli Lošinj: 18.07. do 25.07. 2020. godine (od završenog 5. do završenog 8 razreda osnovne škole za 47 djece),
- Otok Čiovo: 29.07. do 05.08. 2020. godine (od završenog 2. do završenog 4. razreda osnove škole za 50 djece).
III.
Pozivaju se roditelji/skrbnici djece za ljetovanje da predaju uredno popunjene prijavnice s potrebnom dokumentacijom u Gradskoj upravi Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, kod zaštitara na predviđeno mjesto.

Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti:
1. presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
2. presliku svjedodžbe učenika za šk. god. 2018./2019.,
3. presliku rodnog lista ili osobne iskaznice učenika

Popis dokaza za utvrđivanje dodatnih bodova:
4. dokaz o socijalnom statusu (dostaviti zadnje Rješenje Centra za socijalnu skrb Vukovar),
5. dokaz o sudjelovanju i postignutim rezultatima na školskim i/ili izvanškolskim natjecanjima u školskoj godini 2018/2019.),
6. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar (ukoliko je primjenljivo).

Djeca koja imaju loše vladanje temeljem svjedodžbe o završenom razredu u OŠ bit će izuzeta iz daljnje evidencije na navedeno besplatno ljetovanje.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prednost imaju učenici koji nisu bili na ljetovanju u organizaciji Grada Vukovara u 2020. godini.


IV.

Povjerenstvo za odabir djece za odlazak na Dječje ljetovanje u Lječilište Veli Lošinj i na otok Čiovo u 2020. godini izrađuje Prijedlog konačne liste učenika za odlazak na ljetovanje prema zadanim kriterijima i bodovanju:

1. učenici s prosjekom ocjena u školskoj godini 2018./2019.
- prosjek ocjena 5,0 …………………………………………………….. 7 bodova
- prosjek ocjena 4,5 – 4,9 ………………………………………………. 6 bodova
- prosjek ocjena 4,0 – 4,4 ………………………………………………. 5 bodova
- prosjek ocjena 3,5 – 3,9 ………………………………………………. 4 boda
- prosjek ocjena 3,0 – 3,4 ………………………………………………. 3 boda
- prosjek ocjena ispod 3,0 ……………………………………………… 1 boda

2. učenici koji su postigli zapažene rezultate na školskim natjecanjima u 2018./2019.
- osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju ………………………….. 7 bodova
- osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju ………………………….. 6 bodova
- osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju ………………………….. 5 bodova
- ostali rezultati na državnom natjecanju ………………………………. 2 boda

- osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju ……………………….. 6 bodova
- osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju ……………………….. 5 bodova
- osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju ……………………….. 4 boda
- ostali rezultati na županijskom natjecanju …………………………….. 1 bod

3. učenici koji su postigli zapažene rezultate na izvanškolskim natjecanjima u 2018./2019.

- učenici koji su osvojili medalju na državnom natjecanju ……………… 5 bodova
- učenici koji su sudjelovali na državnom natjecanju …………………… 4 boda
- učenici koji su osvojili medalju na županijskom natjecanju ……………4 boda
- učenici koji su sudjelovali na županijskom natjecanju ………………… 3 boda

(Napomena: Ukoliko je učenik/ca sudjelovao/la na županijskom i na državnom natjecanju, u obzir se uzima viši rang natjecanja).

4. učenici iz obitelji s utvrđenim socijalnim statusom ………………………. 5 bodova

5. učenik kojem je jedan ili oba roditelja evidentiran na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nezaposlen ……………………………………………... 3 boda

(Napomena : Djeca koja ostvare bodove temeljem utvrđenog socijalnog statusa, ne mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju).


V.

Prijave se zaprimaju od 15. do 30. lipnja 2020. godine.
Obrazac Prijave nalazi se u Gradskoj upravi Vukovar (kod zaštitara), službenoj web stranici Grada Vukovara te u privitku ovog Poziva.
Odluka o odabiru djece za ljetovanje u Velom Lošinju bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Vukovara, najkasnije do 06. srpnja 2020. godine, a na otok Čiovo, najkasnije do¸ 17. srpnja 2020. godine.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, na broj telefona 456-542.

 

Obrazac prijavnice