Ispis
Kategorija: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

 

 

KLASA: 601-01/20-01/6

URBROJ: 2196/01-3-20-3

U Vukovaru, 08. svibanj 2020.

                                                                                                                                                                                                      O B A V I J E S T

 

roditeljima-korisnicima usluga Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II

 

Poštovani roditelji-korisnici usluga vrtića,

           

Sukladno točki VI. Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme pandemije koronavirusa (Službeni vjesnik Grada Vukovara, broj 04/2020) , roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II, plaćali su usluge vrtića, za mjesec ožujak 2020. godine, u visini 50% mjesečnog iznosa utvrđenog pravilnicima i odlukama vrtića, a za mjesec travanj su u potpunosti bili oslobođeni plaćanja usluge vrtića.

Grad Vukovar, kao osnivač Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II, ovime želi pravodobno obavijestiti sve roditelje-korisnike usluga Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II, da je u postupku slanje prijedloga Gradskom vijeću Grada Vukovara za ukidanje/obustavu gore navedene mjere.

Obustavom navedene mjere, usluge Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II počevši od mjeseca svibnja 2020. godine, ponovno bi se naplaćivale sukladno važećim odlukama i pravilnicima vrtića (490,00 kn 10-satni program po djetetu, itd…).

 

Također se napominje roditeljima-korisnicima usluga da će se odluke i pravilnici vrtića kojima je određena cijena usluga vrtića primjenjivati i u slučaju  ostanka djeteta kod kuće (po dosadašnjoj cijeni od 196,00 kuna).

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                           PROČELNIK:

                                                                                              Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.