Obnovljena je kapela sv. Roka iz 18. stoljeća. Iako je nastala prije dvorca Eltz i nije njegov sastavni dio, skladno je uklopljena u dvorski kompleks. Građena je 1740. godine kao zavjetna (kužna) kapela, ujedno kao i filijalna crkva za njemačke naseljenike u tom dijelu grada. Prvotni barokni korpus kapele u klasicističkoj je obnovi 1805. godine proširen bočnim oratorijem i sakristijom, dograđen je slikoviti zvonik pokriven šindrom, a pročelja su ukrašena jonskim plastrima i finom klasičističkom plastikom. Kasnije obnove izvedene su 1858. i 1904. godine te nakon II. svjetskog rata kada je kapela bila također znatno oštećena.

Sanacija kapele financirana je sredstvima Grada Vukovara, a sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture kroz Programe financiranja zaštite kulturnih dobara u iznosu od 520.000,00 kuna.

Radovi su se izvodili u 3 faze, započeli su u 2017., a završeni su u 2020. godini. Glavni izvođač radova je bio gospodarski subjekt Planum građenje d.o.o. iz Vukovara, dok je nadzor obavljala Marija Kolar. Na radove je u 4 godine utrošeno nešto više od 900.000,00 kn.

Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo tehničku pomoć je pružio Konzervatorski odjel u Vukovaru.

Neki od radova na kapeli su bili promjena kompletne limarije te postavljanje nove od cinkotita, popravak vijenca na tornju zvonika, ravnanje i popravljanje postojećeg krovišta uz ojačanje spojeva, sanirane su ulična i bočna ograda, zidarski i fasaderski radovi, limarski radovi, izrada prilaznog i zaštitnog opločenja, sanacija zidova unutrašnjosti, sustav zaštite od djelovanja munje.