Projekt „Swim“ sedmi po redu projekt financiran sredstvima Europske unije u 100%-tnom iznosu, vrijedan 1.423.471,38 kuna. Projekt je u suradnji s Gradom Vukovarom i Javnom ustanovom „Sportski objekti Vukovar“ na natječaj prijavila Razvojna agencija Vukovar, a trajanje projekta je 3 godine.

Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić istaknula je kako su s ovim projektom pokriveni svi segmenti društvenog života Vukovara.

„Vjerujemo kako smo kroz ovih sedam projekata uspjeli unaprijediti sadržaj u gradu Vukovaru i zainteresirati građane za različite aktivnosti,“ rekla je direktorica Žilić ističući kako je ovo treći projekt u nizu koji Razvojna agencija Vukovar realizira s JU „Sportski objekti Vukovar“.

Cilj ovoga projekta je razvoj novih sportskih sadržaja te povećanje dostupnosti sportskih aktivnosti za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole na području Grada Vukovara.

Ovim će se projektom razviti novi sportski program "Napredna škola plivanja" koji će unaprijediti sportsku ponudu na području grada Vukovara. Projektom se osigurava i edukacija trenera za rad s ciljanom skupinom te se tako ojačavaju kapaciteti stručnjaka za rad s vukovarskom djecom.

Provedbom ovog programa omogućit će se djeci razvoj u sportu te povećati broj sportskih aktivnosti na području grada.

„Posebno mi je drago što se ovim projektom kod naših najmlađih sugrađana potiče zdrav način života. Nastojimo od najmlađe dobi naše najmlađe sugrađane uvući u svijet sporta, u ovom slučaju plivanja te ih na taj način maknuti od video igrica i televizijskih ekrana,“ rekao je zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček izražavajući zadovoljstvo što se ovim projektom razvija svijest o zdravom životu i kulturi sporta kod vukovarskih mališana.

Ovaj projekt omogućava i nabavu novog vozila i uvođenje nove usluge prijevoza djece na sportske aktivnosti te će se na taj način povećati dostupnost sportskih sadržaja na području grada Vukovara.

„Ono što nas je motiviralo na ovakav projekt je činjenica da je većina stanovništva okrenuta sjedilačkom životu te su fizički slabo aktivni. Ovome je projektu cilj već kod najmlađih generacija stvoriti naviku aktivnog i zdravog života. Ujedno, ovaj nam je projekt omogući ponuditi ne samo besplatnu aktivnost nego i besplatni prijevoz do Plivališta. U sklopu projekta je i nabavka minibusa koji će djecu kupiti pred matičnim školama, dakle u neposrednoj blizini stanovanja te ih dovoziti na Plivalište,“ rekao je ravnatelj Szabo naglašavajući kako će kroz ovaj projekt biti zaposlene i tri nove osobe.

Projektom je obuhvaćeno minimalno pedesetero djece, a početak provedbe očekuje se od svibnja.