Predstavljen je projekt „Cooltura“, koji je Razvojna agencija Vukovar prijavila na natječaj „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava naglasio je kako je ovo šesti projekt iz navedenog natječaja za koji je povučeno 1.330.560,76 kuna te je sredstvima Europske unije financiran u 100%-tnom iznosu.

„Projekt je osmišljen u suradnji Grada Vukovara, VURE i ovoga puta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom, s ciljem uvođenja mladih Vukovaraca u svijet kulture“, rekao je gradonačelnik Penava, dok je direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić istaknula kako je vrlo važno jačati kapacitete svih ustanova na području grada i povećanje njihovih usluga. „U ovom naumu smo zajedno s Hrvatskim domom Vukovar uspjeli, osmislili smo projekt na kojem su djelatnici Hrvatskog doma, zaduženi za promicanje kulture u gradu vrijedno radili u proteklom vremenu“, rekla je Žilić te dodala kako je interes mladih za ovakvu vrstu projekata impozantan. „Sadržaj koji ovi projekti nude su nešto potpuno novo u našem gradu, a u provedbu se mogu uključiti sve dobne skupine koje će stvarati svoje predstave te je ovo zaista dobar put kako Vukovarce zainteresirati za umjetnost“, zaključila je Žilić.

Ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar Ivanka Miličić napomenula je kako je ovo drugi projekt koji je napravljen u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovar te se zahvalila Gradu Vukovaru i VURI na kvalitetnoj suradnji. „Sadržaj projekta traje 36 mjeseci te je namijenjen djeci i mladima, ali i jačanju kapaciteta stručnjaka“, rekla je Miličić te pojasnila kako se sastoji od tri dijela. „Jedan dio se odnosi na provođenje dramskog studija koji uključuje djecu i mlade, a otvoren je za sve zainteresirane mlade Vukovarce. Cilj rada dramskog studija je socijalna uključenost i integracija mladih ljudi, jačanje njihovih kompetencija i samopouzdanja. Drugi dio se odnosi na jačanje kapaciteta stručnjaka, koji su neposredno uključeni u rad s djecom i mladima, a koji će kroz edukacije steći kompetencije za daljnje aktivnosti koje će provoditi u svome radu. Treći dio projekta vezan je za nastajanje interaktivnih predstava. Napraviti će se dvije predstave, koje će nastajati  pod vodstvom vukovarske amatersko-dramske skupine Scene Martin“, pojasnila je ravnateljica Miličić.