Još se jednom uspješnom pokazala suradnja Grada Vukovara, Razvojne agencije Vukovar i gradskih ustanova, pa je tako predstavljen peti projekt prijavljen na natječaj „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ za kojega su povučena 100%-tna europska sredstva. Riječ je o projektu „FoTo Muzej“ vrijednom 1.257.908,43 kuna čiji je korisnik Gradski muzej Vukovar.

„Cilj programa je uključivanja mladih te promicanje umjetnosti i kulture u našem gradu, a s obzirom na dugu i bogatu kulturnu koju Vukovar baštini, iznimno je važno iznaći načine kojima će se mlađe generacije zainteresirati za ovo područje. Projektom „FoTo Muzej“ kroz fotografiju upravo to i činimo“, rekao je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava.

Direktorica Razvoje agencije Vukovar Vedrana Žilić rekla je kako se ideja razvila zajedničkim snagama. „Zaključili smo kako u gradu treba uvesti novi sadržaj, zainteresirati djecu i mlade za kulturu te im na njima svojstven način približiti kulturnu baštinu Vukovara“, rekla je Žilić te dodala kako je ovo izvrsna prilika za podizanje svijesti o prisutnosti kulture u Vukovaru kako bismo svoju djecu odgajali i u tom smjeru.

Što ovaj projekt znači za Gradski muzej Vukovar, ali i za mlade Vukovarce detaljnije je pojasnila ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić. „Drago mi je da je Gradski muzej Vukovar jedan od sudionika projekata koje VURA provodi. Dosadašnjim iskustvom smo pokazali da smo u zajedništvu spremni provesti velike projekte koji ostavljaju pozitivne utiske na naše mlade“, kazala je Marić te dodala kako je fotografija bila iznimno važna nakon ratnih razaranja. „Samo se na osnovu sačuvanih fotografija mogla raditi kulturna rekonstrukcija spomeničke baštine, a naši mladi sugrađani imali su jedino preko nje uvid u predratni Vukovar. Upravo je to bila podloga za projekt kojega ćemo u narednih 30 mjeseci provoditi, a koji će biti jedna nova kulturno-umjetnička programska aktivnost za mlade do 25 godina. Kroz projekt ćemo opremiti prostor i nabaviti suvremenu opremu te ćemo provoditi edukacije zainteresiranih mladih sugrađana, kako bi nakon edukacije oni postali edukatori za sljedeće polaznike“, rekla je ravnateljica Ruža Marić, a osim za fotografiju, provedbom aktivnosti će mladi biti osposobljeni i za obradu fotografije.