Razvojna agencija Vukovar nastavlja bilježiti uspjehe u povlačenju europskih sredstava, pa je tako u gradskoj vijećnici Grada Vukovara ovoga puta predstavljen projekt "Super je biti različit" vrijednosti 1.301.245,35 kuna, u potpunosti financiran sredstvima Europske unije.

Riječ je o projektu čiji je korisnik Dječji vrtić Vukovar I, a partner Dječji vrtić Vukovar II, namijenjen darovitoj djeci i djeci s poteškoćama u razvoju.

"Kvalitetna i dobra suradnja gradskih ustanova s Razvojnom agencijom Vukovar ovoga je puta donijela korist našim najmlađim sugrađanima", rekao je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava te dodao kako će se kroz vrijeme trajanja projekta zaposliti dvije stručne osobe -  rehabilitator i psiholog.

Direktorica Vukovarske razvojne agencije Vedrana Žilić naglasila je da je projekt "Super je biti različit", drugi u nizu projekata koji je pripreman u suradnji s gradskim ustanovama. "Pokazali smo da timski rad gradskih ustanova, Razvojne agencije Vukovar i Grada Vukovara rezultira plodom te se nadam da ćemo tako nastaviti i dalje", rekla je Žilić te posebnu zahvalu uputila ravnateljicama Dječjih vrtića Vukovar I i Vukovar II, jer su aktivno sudjelovali u pripremanju projekata pruživši prave informacije o tome što je vukovarskim vrtićima najpotrebnije.

Kako je korisnik ovog projekta Dječji vrtić Vukovar I, ravnateljica Mirjana Kulić objasnila je koje sve aktivnosti on objedinjuje. "Projekt "Super je biti različit" usmjeren je na unaprjeđenje, razvoj i provedbu novih programa rada s darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju. S jedne strane, darovita i visokomotivirana djeca prepoznata su kao one osobe koje u odnosu prema svojim vršnjacima mnogo toga čine prije, brže, drugačije i bolje, odnosno, dosljedno postižu značajno bolja (iznadprosječna) postignuća od svojih vršnjaka. S druge strane, djeca s poteškoćama u razvoju nesporno su najranjiviji članovi društva, kojima je nužna višestruka zaštita i skrb u svim sferama života, a za njih će se putem ovog projekta moću učiniti više upravo zapošljavanjem psihologa", rekla je Kulić.

DV Vukovar I ima certificiran program za rad sa darovitom djecom te će kroz provedbu projekta unaprijediti postojeći program te prenijeti svoja stručna znanja i vještine na razvoj istog programa u DV Vukovar II koji je partner na ovom projektu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II Marina Latinović naglasila je kako pored dobrobiti koju ovaj projekt donosi vukovarskoj djeci, svakako će dobrobiti biti i za odgojitelje kojima će biti pružena edukacija na kojoj će dodatno jačati svoje kompetencije. "Osim navedenih benefita, poboljšat ćemo radne uvjete u svim objektima nabavom potrebnog didaktičkog materijala za provedbu ovih programa", zaključila je Latinović.