Grad Vukovar je prije godinu dana preuzeo osnivačka prava nad osnovnim školama s područja grada Vukovara te su od tada provedena brojna investicijska ulaganja u održavanje škola.

Tim povodom gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava istaknuo je kako je za investicijsko održavanje osnovnih škola Grad Vukovar u 2019. godini izdvojio 2.600.000 kuna, a za nabavu dugotrajne imovine nešto više od 600.000 kuna. „Motiv za preuzimanje osnivačkih prava nad  osnovnim školama bilo je upravo unapređenje kvalitete rada, što smo ulaganjem ovih značajnih sredstava tijekom protekle godine i ostvarili kroz dvadesetak projekata za sve vukovarske osnovne škole“, rekao je Penava te dodao kako je uveden i produženi boravak u 5 osnovnih škola. „Ovo su dva velika iskoraka koja smo u godinu dana postigli, a izuzev toga, napokon smo u suradnji s Vladom Republike Hrvatske došli do sredstava za obnovu Osnovne škole Nikole Andrića koja je u tijeku. To su sve pokazatelji koji nam pružaju veliko zadovoljstvo i kojim su vukovarske škole došle u povoljniji položaj, a sve naredne izazove očekujemo s radošću te sam siguran da ćemo s njima vukovarsko osnovnoškolsko obrazovanje dovesti do razine na koju ćemo biti ponosni, a naši učenici će imati uvjete koje imaju i djeca u ostatku Hrvatske, ako ne i bolje“, naglasio je gradonačelnik Penava.

Upriličen je i obilazak dovršenih radova u Osnovnoj školi Antuna Bauera, a gradonačelnik je ujedno Osnovnoj školi Josipa Matoša uručio ključeve novog kombi vozila OPEL VIVARO za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, za što je Grad Vukovar izdvojio 200.000 kuna.

Događaju su nazočili ravnatelj Osnovne škole Antuna Bauera Joza Mihaljev, ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša Mirela Posarić te ravnateljica Osnovne škole Nikole Andrića, koji su zahvalili Gradu Vukovaru, pozitivno ocijenili suradnju te iskazali nadu za daljnji nastavak suradnje u istom smjeru.

„Zaista, u ime ravnatelja svih 7 osnovnih škola s područja grada Vukovara mogu izraziti veliko zadovoljstvo sa suradnjom koju smo u ovih proteklih godinu dana ostvarili“, rekao je ravnatelj Osnovne škole Antuna Bauera Joza Mihaljev te se osvrnuo na ulaganja koja su provedena u ovoj školi. „U Osnovnu školu Antuna Bauera uloženo je preko pola milijuna kuna kojima smo sanirali krovište zgrade te vanjsko igralište, izmijenili staklenu stijenu koja je predstavljala opasnost kako za učenike, tako i za djelatnike te proveli mnoge druge radove kojima su stvoreni kvalitetniji uvjeti za rad“.

Ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša Mirela Posarić kazala je da su uvjeti za rad uvelike poboljšani otkad su osnivačka prava prešla u nadležnost Grada Vukovara, a jedan od primjera je upravo vozilo vrijednosti 200.000 kuna koje je Grad Vukovar nabavio kako bi olakšao prijevoz učenika s posebnim potrebama.

S obzirom da je matična zgrada Osnovne škole Nikole Andrića u postupku obnove, njezini učenici već drugu školsku godinu nastavu pohađaju u Osnovnoj školi Antuna Bauera, stoga se ravnateljica OŠ Nikole Andrića Josipa Kotromanović-Sauka osvrnula na projekte koji su provedeni u školi u kojoj su trenutno smješteni. „Naravno da nas raduju ulaganja u škole jer i naši učenici konzumiraju privilegije obnove kojom su sada  školski prostori sigurni i adekvatni za upotrebu.“

U proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu predviđen je iznos od 2.100.000 kuna za sufinanciranje osnovnih škola, a iz proračuna Republike Hrvatske Gradu Vukovaru je za javne potrebe osnovnoškolstva uplaćeno 8.353.859,00 kuna te se nastoje osigurati i dodatna sredstva preko Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara te kroz Razvojnu agenciju Vukovar koja priprema projekte Europske unije.