U svrhu boljeg upoznavanja s gradom Vukovarom, u gradskoj vijećnici Grada Vukovara održan je prijem delegacije Lions kluba, a lionse je primio gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sa suradnicima.

Ove godine, Lions klub Vukovar obilježava 15. obljetnicu svoga rada i humanitarnog djelovanja, a u Vukovaru se od 06. do 08. rujna održava i 1. sjednica kabineta Guvernera u Lions godini 2019./2020.

Lionsi su poznati po svom humanitarnom karakteru i radu čime pružaju pomoć pojedincima, ali i kolektivu, pomažu nezbrinutima i potrebitima te nesebično vraćaju osmjehe na lica.

Lions klub Vukovar vrlo je aktivan na području grada Vukovara, a njihove mnogobrojne akcije doprinose gradu Vukovaru u segmentu i pogledu civilnog društva i sektora te jačaju društvenu zajednicu i grad u cijelosti.

Samo neki od značajnih akcija i projekata koje je Lions klub Vukovar proveo su sadnja sadnica lipe na šetnici uz rijeku Vuku, a taj, čak međunarodni projekt, nazvan je „Aleja lionsa u Vukovaru“.  Lionsi su poznati i po projektu „Halo narukvica za pomoć“, a riječ je o narukvici za starije osobe koja na sebi ima gumb te je 24 sata povezana sa dežurnim pozivnim centrom. Lionsi daruju uzorne učenike, tijekom blagdanskih dana daruju potrebite, organiziraju sada već poznati vukovarski kros te drugim raznim akcijama ustrajno promoviraju sport, druženje, zdrav način života te daleko najvažniji, humanitarni aspekt – pomaganje potrebitima.

Prvi Lions klub u Hrvatskoj osnovan je u Dubrovniku 1990. godine,  a nakon toga intenzivno se razvija u našoj domovini pa tako danas, u lions godini 2019./2020. broji 58 klubova sa 1245 članova. Lionsi Hrvatske značajni su član Lion Clubs Internationala koja je najveća humanitarna volonterska organizacija klubova na svijetu te djeluje sa preko 1,4 milijuna članova u preko 46 000 klubova širom svijeta.