Grad Vukovar će i ove školske godine 2019./2020. financirati cijenu mjesečne učeničke karte u javnom gradskom autobusnom prijevozu za sve redovite učenike srednjih škola, koji imaju prebivalište na području grada Vukovara, a čija je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta do adrese u mjestu škole veća od 2 kilometra.

Za ostvarivanje prava na besplatni gradski autobusni prijevoz srednje škole na području grada Vukovara dostaviti će ovjerene popise redovitih učenika od 1.-4. razreda, upisanih u školskoj godini 2019./2020., koji imaju prebivalište na području grada Vukovara, a čija je adresa prebivališta udaljena od adrese škole više od 2 kilometra.
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo će po primitku ovjerenih popisa učenika srednjih škola na području grada Vukovara provjeriti udaljenost od adrese prebivališta učenika do adrese škole za svakog učenika te podatke dostaviti izabranom prijevozniku.
Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Vukovara, koji su na navedenom popisu imaju samo obvezu otići do odabranog prijevoznika (autobusni kolodvor - Čazmatrans Vukovar d.o.o.) te uz predočenje svoje važeće osobne iskaznice, uz fotografiju (učenika) i naknadu zatražiti izdavanje putne iskaznice.
Osobni podaci učenika prikupljaju se i obrađuju u skladu s općim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Odluka

Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Vukovara, koji se školuju izvan područja grada Vukovara (Vinkovci, Osijek) ostvaruju pravo na sufinancirani međumjesni prijevoz redovitih učenika srednjih škola temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 81/2019).
Učenici će u školi (tajništvu) zatražiti potvrdu o redovitom upisu (potvrda 75% i potvrda 100%) u školskoj godini 2019./2020. te s ovjerenom potvrdom, fotografijom i propisanom naknadom (100,00 kn) zatražiti izdavanje putne iskaznice.
Učenici-korisnici prava na međumjesni prijevoz imaju obvezu otići do odabranog prijevoznika, odnosno ne dolaze u gradsku upravu.

Za sve nejasnoće možete nazvati na broj: 032/456-545.