Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

 

Cjelovito izvješće o visini troškova Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja