Ispis
Kategorija: Razvojna agencija

U sklopu Javnog poziva za prijavu projekata Udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2015./2016. školsku godinu a kojega je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Razvojna agencija Vukovar d.o.o. izradila je projekt "Pomoćnici u nastavi" za Udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići".
Projekt će zajednički provoditi pored Udruge i partneri : Grad Vukovar, O.Š. Antuna Bauera, O.Š. Blage Zadre, O.Š. Josipa Matoša i O.Š. Mitnica.
Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće ima za cilj nastaviti pružati usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju radi izjednačavanja mogućnosti za njihovo potpuno uključivanje u život zajednice.
Pomoćnici u nastavi direktno će raditi u nastavi i predstavljali podršku učenicima s teškoćama u razvoju (uključivanje u razred, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka) s ciljem olakšavanja integracije, te povećavanja mogućnosti upisa u redovne škole , a sve prema izrađenom programu rada prema potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole odnosno stručnog tima.
Projekt „Pomoćnici u nastavi za Vukovarske leptiriće" će osigurati 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika s teškoćama u razvoju. 6 pomoćnika u nastavi raditi će ukupno 5346 sati u provedbi projekta do kraja školske godine 2015/2016.
Ukupan iznos zatražen od MZOS potreban za provedbu projekta iznosi 230.375,49 kn.