Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo uputio je priopćenje za javnost u vezi otkazivanja Svjetskih umjetničkih igara u gradu Vukovaru koje prenosimo u cijelosti:

S obzirom na najavljeni program Svjetskih umjetničkih igara, koje su se trebale održati u Vukovaru u razdoblju od 30. lipnja do 09. srpnja 2013. godine, obavještavamo javnost kako je program otkazan te se iste neće održati.

Udruga Svjetske umjetničke igre iz Osijeka (WAG), kao nositelj projekta „Svjetske umjetničke igre", predložila je program održavanja za Grad Vukovar. Međutim, odgovorni predstavnici WAG-a Peter Weisz i Jasminka Paunović nisu poštivali dogovoreni program iz nama nepoznatih razloga.

Naime, prema dogovorenom i utvrđenom programu za grad Vukovar najavljen nam je i potvrđen dolazak dvjestotinjak umjetnika iz cijeloga svijeta što smo i najavili putem promidžbene kampanje. Dan uoči svečanog otvorenja u gradu Vukovaru dočekali smo s velikim iznenađenjem tek osamnaest umjetnika koji programom nisu uopće bili najavljeni niti predviđeni za grad Vukovar. Umjetnici su na njihov osobni zahtjev i u dogovoru s odgovornim predstavnicima Udruge Svjetske umjetničke igre otišli u grad Umag.

Moramo napomenuti kako su se djelatnici gradske uprave Grada Vukovara, zaduženi za pripremu i provođenje Svjetskih umjetničkih igara, ponijeli profesionalno i odgovorno te su poduzeli sve aktivnosti vezane za realizaciju programa. Zadaće na kojima su radili podrazumijevale su marketing, menadžment i tehničku realizaciju projekta u Vukovaru. Na sam (ne)dolazak umjetnika nikako nismo mogli utjecati.

Zbog nastale situacije Grad Vukovar će vjerojatno pokrenuti sudski spor protiv odgovornih predstavnika WAG-a koji su doveli do ovakve situacije.