udruga

Korisnici Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar u sklopu programa „Možemo i mi II“ sudjelovali su na 7. ljetnim igrama Specijalne olimpijade Hrvatske koje su održane 29. i 30. rujna 2020. godine putem ZOOM aplikacije