Pučka kuhinja

pic 01Donacija tvrtke PEVEC d.d. u iznosu od 240.000,00 kn za rad Pučke kuhinje u Gradu Vukovaru