Izvješća

Godišnje izvješće o radu Etičkog povjerenstva Grada Vukovara za 2017. godinu te Zaključak gradonačelnika o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Vukovara za 2017. godinu.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Vukovara za 2016. godinu
i Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2016. godinu

Izvješće o visini troškova izbora održanih 2013. za Gradsko vijeće i gradonačelnika Grada Vukovara

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 1/11), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi Gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o radu za 2012. godinu.