Nekategorizirano
turist_logo.jpg
Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera 15
Tel/fax: 032 442-889
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
32 000 Vukovar

Turistička zajednica utemeljena je u skladu sa zakonskim aktima Republike Hrvatske (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, NN 30/94, Zakona o boravišnoj pristojbi, NN 35/95 i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, NN 35/95) te internih akata: Statut Turističke zajednice grada Vukovara (od 22. srpnja 1998.g.) i Poslovnik Skupštine Turističke zajednice grada Vukovara (od 22.srpnja 1998.g.).

Turistička zajednica grada Vukovara djeluje samostalno ali u koordinaciji Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije odnosno Hrvatske turističke zajednice. Osnovna zadaća Turističke zajednice grada Vukovara je unapređenje uvjeta boravka turista, promocija turističkog mjesta i proizvoda područja Zajednice i razvijanje svijesti o potrebi važnosti gospodarskih i drugih učinaka u turizmu, a posebno važnost očuvanja i unapređenja svih elemenata vezanih za zaštitu okoliša. Na temelju osnovne zadaće Turistička zajednica u suradnji sa Gradom, gospodarskim subjektima, kulturnim ustanovama i udrugama donosi godišnji Plan aktivnosti događanja (manifestacija) i drugih promidžbenih aktivnosti. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Vukovara u skladu sa Statutom Turističke zajednice vrši funkciju kreiranja i nadzora rada Turističkog ureda Turističke zajednice grada Vukovara.

Uposleni djelatnici Turističkog ureda :

  • Direktor - Jasna Babić, dipl. oec.
  • Viši stručni suradnik – Velimir Radović, dipl. oec. i
  • Administrativni djelatnik i suradnik za računovodstvo i financije – Verica Radić, ekonomski tehničar
logo_GKGRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR
Trg Republike Hrvatske 1, 32000 Vukovar
Ravnateljica: Antonija Kukuljica, prof.
web stranica: www.gkvu.hr
e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za odrasle korisnike: 032/450-357 (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);
Studijski odjel: 032/450-356 (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);
Dječji odjel: 032/450-355 (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.);
fax: 032/450-350
Rad s korisnicima: ponedjeljak - petak od 08:00 do 19:30 sati; subota od 08:00 do 13:00 sati


logo_muzejGRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Dvorac Eltz, Županijska 2 – trenutno u obnovi
Privremena adresa: J. J. Strossmayera 25 (Ružičkina kuća), 32000 Vukovar
Ravnateljica: Ružica Marić, prof.
Tel. 032/441-270, 441-271
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.logo_HDVJAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR
J. J. Strossmayera 20, p.p. 70, 32000 Vukovar
Ravnateljica: Ivanka Miličić, prof.
web stranica: www.hrvatskidomvukovar.hr
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel. 032/450-697
Fax. 032/443-163

 

U gradu Vukovaru u prošlosti pa do 1991. godine uvijek su većinsko stanovništvo bili Hrvati.

Nacionalna struktura stanovništva Vukovara 1910.-2001. godine:

Godina
Ukupno
Hrvati
Srbi
Nijemci
Mađari
Ostali
1910.
10.359
4.092
1.628
3.503
954
183
39,50%
15,70%
33,80%
9,20%
1,80%
10.242
5.048
1.702
2.670
571
215
49,60%
16,60%
26,10%
5,60%
2,00%
1948.
17.223
10.943
4.390
54
913
923
63,50%
25,50%
0,30%
5,30%
5,30%
1971.
30.222
14.694
9.132
60
835
5.501
48,60%
30,20%
0,20%
2,80%
18,20%
1990.
44.639
21.065
14.425
94
694
8.361
47,20%
32,30%
0,20%
1,50%
18,80%
2001.
31.670
18.199
10.412
58
387
2.614
57,46%
32,88%
0,18%
1,22%
8,25%

U kretanju nacionalnog sastava stanovništva grada Vukovara u 20. stoljeću vidi se da su Hrvati kontinuirano imali gotovo polovicu u vukovarskom stanovništvu. Najveće promjene dogodile su se u gotovo potpunom nestajanju Nijemaca i povećanju broja srpskog stanovništva. U rubrici ”ostali” 1990. godine najveći postotak imaju tzv. ”Jugoslaveni” 9,S%, slijede Rusini sa 2,7% itd.

Hrvati

Naseljavanje Hrvata u Podunavlju na današnjem vukovarskom području uslijedilo je krajem 6. i početkom 7. stoljeća, kada su Hrvati došli i na ostala hrvatska područja. Trinaest stoljetna naseljenost Hrvata dozvoljava da o njima govorimo kao o starosjediocima na ovom području. Za vrijeme hrvatskih narodnih vladara u 10. i 11. stoljeću već su svi hrvatski krajevi od Drave i Dunava na sjeveru do Jadranskog mora na jugu ujedinjeni u jedinstvenoj hrvatskoj kraljevini. Hrvatsko stanovništvo na vukovarskom području pretrpjelo je najveće gubitke za vrijeme turske vladavine (1526.-1687. godine), ali se uspjelo održati.

Srbi

Prvo naseljavanje stanovnika pravoslavne vjere na vukovarskom području uslijedilo je u 16. stoljeću. Pravoslavni Vlasi, kao pomoćne turske čete (martolozi) naseljavaju se u manjim skupinama. Poslije oslobođenja od turske vlasti krajem 17. i početkom 18. stoljeća nekoliko stotina srpskih porodica naseljava se u opustjelim selima i nešto u Vukovaru. Tada je nastala srpska enklava od desetak sela na vukovarskom području i održala se kao relativno zatvorena cjelina. U novijem razdoblju smišljeno naseljavanje Srba u Vukovar uslijedilo je za vrijeme postojanja jugoslavenskih država dijeljenjem obradivih površina i zapošljavanjem. Najveći priljev Srba u Vukovaru uslijedio je poslije 1945. godine i odlaska Nijemaca.

Nijemci

Austrijski carevi poticali su naseljavanje novih stanovnika na opustjela područja poslije turske vladavine, da bi dobili radnu snagu. Već početkom 18. stoljeća u Novom Vukovaru naselili su se njemački obrtnici. Tijekom 18. i 19. stoljeća naseljava se znatniji broj Nijemaca na vukovarskom području. Mnogi koji su se ranije naselili u Bačkoj sada prelaze Dunav, jer se oko Vukovara mogla dobiti jeftina zemlja. Tako u nekim selima kao npr. Sotinu Nijemci čine polovicu stanovništva. Tijekom i krajem II. svjetskog rata 1944/45. godine i Nijemci teško stradavaju i u Vukovaru ih ostaje neznatan broj.

Live Stream

ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "VUKOVAR"
Adresa: 204. Vukovarske brigade bb
Predsjednik: Mirko Kujundžić
Telefon: 032/442 528

MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB "VUKOVAR"
Adresa: Trg Dražena Petrovića bb
Predsjednik: Željko Pinjuh
Telefon: 032/386 022

UDRUGA KLUB SJEDEĆE ODBOJKE "VUKOVAR"
Adresa: Velebitska 16
Predsjednik: Darko Lalić
Telefon: 099/8150 666

DRUŠTVENI KLUB ZA SPORT I REKREACIJU VUKOVAR
Adresa: Prosina 101
Predsjednik: Josipa Krizmanić
Telefon: 098/9035684

CENTAR ZA AMATERSKO BAVLJENJE SPORTOM
Adresa: Stanka Vraza 19 B
Predsjednik: Goran Narančić
Telefon: 095/8826559

UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU "TOP SPORT"
Adresa: Županijska 44
Predsjednik: Aleksandra Amstadt
Telefon: 032/493 463 mob. 091/5985339

UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU "TANGA"
Adresa: Nova 57
Predsjednica: Vesna Cvijanović
Telefon: 032/416690 mob. 091/5030174

SPORTSKA UDRUGA "VUČEDOLSKE GOLUBICE"
Adresa: Sajmište 113 A
Predsjednik: Borislav Magovac
Telefon: 098/332636
Fax: 032/444647

DRUŠTVO AURA SPORTA
Adresa: Ilirska 49
Predsjednik: Ljiljana Banović
Telefon: 032/450 979 i mob. 091/4502463

KONJIČKI KLUB "DUNAVSKI RAJ"
Adresa: Hrvatske nezavisnosti 27
Predsjednik: Denis Zeko
Telefon: 032/410 633

ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB "DUNAV" SOTIN
Adresa: Bana Josipa Jelačića bb 32 232 Sotin
Predsjednik: Damir Sovar
Telefon: 099/7091766

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "RADNIČKI"
Adresa: Kudeljarska bb
Predsjednik: Danijel Rehak
Telefon: 032/432 292

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VUPIK"
Adresa: 204. Vukovarske brigade bb
Predsjednik: Nikola Lazić
Telefon: 099/8797180

NOGOMETNI KLUB "VUTEKS – SLOGA"
Adresa: Sajmište bb
Predsjednik: Đorđe Božić
Telefon: 032/413 028

NOGOMETNA ŠKOLA "BUBAMARA"
Adresa: Sajmište bb
Predsjednik: Milan Ivanović
Telefon: 032/413 028

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VUKOVAR 91"
Adresa: 204. Vukovarske brigade bb
Predsjednik: Željko Sabo
Telefon: 032/441 284
Fax: 032/450 796

NOGOMETNA ŠKOLA "MALI VUKOVARAC"
Adresa: 204. Vukovarske brigade bb
Predsjednik: Darko Dimić
Telefon: 032/450 795

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "LIPOVAČA"
Adresa: Slavonska bb
Predsjednik: Karlo Babijaš
Telefon: 098/1905161

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "BOROVO"
Adresa: Stadionska bb
Predsjednik: Zoran Sablić
Telefon:

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "MITNICA"
Adresa: Prosina 63
Predsjednik: Dejan Marošičević
Telefon: 098/289495 i 098/9061630

MALONOGOMETNI KLUB "PRIMUS"
Adresa: Ive Lole Ribara 26
Predsjednik: Franjo Orešković
Telefon: 091/4411218

HRVATSKI RUKOMETNI KLUB "BOROVO"
Adresa: Željeznička 9
Predsjednik: Ivan Polhert
Telefon: 032/422 775

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "VUKOVAR"
Adresa: Trg Dražena Petrovića bb
Predsjednik: Slobodan Božanović
Telefon:

HRVATSKI KOŠARKAŠKI KLUB "VUKOVAR"
Adresa: Samoborska 14 a
Predsjednik: Saša Rajković
Telefon: 032/450 767

ŠKOLA KOŠARKE VUKOVAR
Adresa: Županijska 53/1
Predsjednik: Igor Modalek
Telefon: 095/7091 132

HRVATSKI VESLAČKI KLUB "VUKOVAR"
Adresa: Parobrodska 5
Predsjednik: Siniša Šijanović
Telefon: 032/441 444
Fax: 032/441 444

STOLNOTENISKI KLUB "VUKOVAR 91"
Adresa: Trg Matije Gupca bb
Predsjednik: Đuro Miškić
Telefon: 099/5720639

GIMNASTIČKI KLUB VUKOVAR
Adresa: Trg Dražena Petrovića bb
Predsjednik: Ankica Paun Jarallah
Telefon: 032/618 001 mob. 091/3050775

BOKSAČKI KLUB "BOROVO"
Adresa: Domovinskog rata 38/55
Predsjednik: Nikola Volarević
Telefon: 032/422 091 mob. 098/269846

KARATE KLUB "VUKOVAR 91"
Adresa: Stanka Vraza 19 B
Predsjednik: Miroslav Ištuk
Telefon: 098/463428

ŠAHOVSKI KLUB "VUKOVAR 91"
Adresa: Stanka Vraza 19 B
Predsjednik: Zdenko Jukić
Telefon: 098/403725

ŠAHOVSKI KLUB "SLAVEN"
Adresa: Zmajeva 1
Predsjednik: Milan Marinković
Telefon: 095/8021138

ŠAH KLUB "CAISSA"
Adresa: Kriva Bara 31
Predsjednik: Zora Lukić
Telefon: 032/432092

TENISKI KLUB "BOROVO NASELJE"
Adresa: Stadionska bb
Predsjednik: Tomislav Džanak
Telefon: 032/423 113 mob. 091/2572576

ŠKOLA TENISA "BOROVO NASELJE"
Adresa: Sportska bb
Predsjednik: Ilija Mandarić
Telefon: 032/423 113 i mob. 091/2572576

TENISKI KLUB "VUKOVAR"
Adresa: Stanka Vraza 19 B
Predsjednik: Zdenko Čolak
Telefon: 099/1941855

ATLETSKI KLUB "MARATON"
Adresa: Lijeva Bara 4
Predsjednik: Miroslav Knežević
Telefon: 098/588377 i 098/349405

STRELJAČKI KLUB "GRIČ 7"
Adresa: Antuna Bauera Paje bb
Predsjednik: Robert Matoušek
Telefon: 032/414 555

HRVATSKI KUGLAČKI KLUB "VUKOVAR 91"
Adresa: Zrinska 51
Predsjednik: Pavle Čikanović
Telefon: 098/1662397 i 098/9217829

DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA"
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 8
Predsjednik: Šima Šesto
Telefon: 032/442 304

UDRUGA INVALIDA RADA VUKOVAR
Adresa: Velebitska 16 a
Predsjednik: Ivan Galić
Telefon: 091/7333725

DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO RETARDIRANIM OSOBAMA
Adresa: Petra Preradovića 40
Predsjednik: Ivica Azenić
Telefon: 032/417 700 mob. 098/9671407

VUKOVARSKE ISKRICE – UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA SA MENTALNOM RETARDACIJOM
Adresa: Trpinjska cesta 70
Predsjednik: Tanja Plavšić
Telefon: 098/9966386

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "DUNAV"
Adresa: Parobrodska bb
Predsjednik: Ivica Franić
Telefon: 032/442 237

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "BOROVO NASELJE 91"
Adresa: Jana Bate 3
Predsjednik: Željko Pištalek
Telefon: 099/8546823

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "RIBARI"
Adresa: Kraljice Jelene 5
Predsjednik: Denis Francuzović
Telefon: 032/493 219

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "DEA SPORT"
Adresa:
Predsjednik: Darko Turkalj
Telefon: 032/443 144

SPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA "SLAVEN"
Adresa: Krešimira Ćosića 3 a
Predsjednik: Siniša Zavišić
Telefon:

ŠPORTSKI TAEKWON-DO KLUB "DRAGON"
Adresa: Slavonska 11 32010 Lipovača
Predsjednik: Mihael Đurin
Telefon: 095/8283811

KICKBOXING KLUB "DRAGON GYM"
Adresa: Slavonska 11 32010 Lipovača
Predsjednik: Mihael Đurin
Telefon: 095/8283811

TAEKWONDO KLUB BOROVO
Adresa: Vijenac Ruđera Boškovića 2/25
Predsjednik: Dejan Drakulić
Telefon: 099/2125282 i 095/5964214

BOŠĆARSKI KLUB "MITNICA"
Adresa: Stanka Vraza 19 B
Predsjednik: Vjekoslav Knežević
Telefon: 091/5418529

BOĆARSKI KLUB "BOROVO"
Adresa: Trg Dražena Petrovića bb
Predsjednik: Miroslav Ivanišević
Telefon: 032/421 252 i mob. 098/666438

BOĆARSKI KLUB "TRPINJSKA CESTA"
Adresa: Hrvatskog zrakoplovstva 47/3
Predsjednik: Nikola Mažar
Telefon: 098/866165 i 098/9151332

BOĆARSKI KLUB "DUNAV" SOTIN
Adresa: Mirogojska bb Sotin
Predsjednik: Stipe Rogić
Telefon: 098/353302

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA
Adresa: Trg Dražena Petrovića bb
Predsjednik: Ivan Polhert
Glavni tajnik: Josip Vinković
Telefon: 032/421 866 i mob. 091/5015673
Fax: 032/421866

PLANINARSKO DRUŠTVO "RAVNICA" VUKOVAR
Sjedište: Voćarska 31
Predsjednica: Sandra Valić
Kontakt: 099 8610 120 - tajnik Krešimir Kerek

 

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
HD_logo.jpg
Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
J. J. Strossmayera 20, Vukovar
Tel. 032/ 450 678, 450 697, blagajna 450 679
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Poticaj za izgradnju Hrvatskoga doma seže u vrijeme s početka prošlog stoljeća. Još 1902. godine Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Dunav donosi odluku o izgradnji Doma. Tragom te odluke, prihodi prikupljeni na priredbama koje organiziraju hrvatska društva  namijenjeni su izgradnji Hrvatskoga doma. Osim društva Dunav, u to vrijeme aktivno djeluju i druga hrvatska društva koja podupiru navedenu inicijativu. Međutim, sva nastojanja i aktivnosti poduzete za izgradnju Doma prekida Prvi svjetski rat, i prikupljeni novac čeka bolja vremena.

Poslijeratnih godina, u novonastalim društvenim i političkim uvjetima, obnavljaju se vukovarska društva. Svoj rad obnavlja i Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Dunav pa se  nastavlja i rad na projektu Hrvatski dom. Nositelj projekta, sve do 1921. godine je Dunav. Tada se osniva Društvo Hrvatski dom, koje preuzima dalje pripreme za izgradnju Hrvatskoga doma.

Na natječaju za najbolji projekt izabran je onaj mladog zagrebačkog arhitekta Aleksandra Freudenreicha, te se već u srpnju iste godine polaže kamen temeljac.

Svečano otvorenje Hrvatskoga doma slijedi već 9. srpnja 1922. godine. Nikada se u Vukovaru nije odjednom okupilo toliko uglednih gostiju. Tada zabranjeno društvo Hrvatska žena iz Zagreba donosi na dar zastor za pozornicu s utkanim tekstom Hrvatska žena - Hrvatima Vukovara.

U razdoblju koji slijedi rade se manje nadogradnje spremišnih prostora, a 1966. godine, kada je srušen stari hotel K lavu, srušena je i ulična zgrada Hrvatskog doma a na istom mjestu izveden je arhitektonski neprimjeren jednokatni aneks Centra za kulturu. Tijekom 60-ih i 70-ih godina devastiran je i izvorni kasnosecesijski interijer središnje dvorane, gdje su izvedene zatvorene lože s pregradama. Pod je izveden u nagibu i na njega su postavljeni fiksni stolci.

U Domovinskom ratu, 1991. godine topništvo JNA sustavno je razaralo staru dvoranu Hrvatskoga doma, pogodivši je s više desetaka fosfornih projektila.

HD_08.jpgObvezu obnove Hrvatskoga doma preuzela je, po zamisli predsjednika Tuđmana, Koprivničko-križevačka županija i Vlada Republike Hrvatske. S obzirom da se objekt nalazi unutar granica zaštićene povijesne urbane cjeline Vukovara, obnova se temelji na konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima te se dvorani vraća izvorni oblik, kakav je imala kod svog otvaranja.

 

HD_09.jpg

Nova povijest Hrvatskoga doma počinje 22. studenog 2007. Treći put u povijesti svoga postojanja Hrvatski dom je premali da primi sve one koji žele nazočiti činu svečanog otvaranja istog.

 

 

HD_17.JPGRodna kuća prvog hrvatskog nobelovca Lavoslava Leopolda Ružičke nalazi se u neposrednoj blizini Hrvatskoga doma, kapele sv. Roka i Muzeja grada Vukovara. Po mnogima, ona je jedna od najljepših kasnohistorističkih građanskih prizemnica u Gradu. Do Domovinskog rata u prostorima Ružičkine kuće bile su postavljene spomen sobe posvećene nobelovcu.

Kao i većina objekata u Gradu, i Ružičkina kuća je u ratu gotovo potpuno uništena. Skupina zagrebačkih poduzetnika, 2004. godine, osniva Fundaciju „Ružičkina kuća“ sa željom i ciljem da se obnovom pridonese očuvanju hrvatske kulturne i znanstvene baštine te oživljavanju života u Vukovaru.

Obnovljeni objekt, s novosagrađenim sadržajima, svečano je otvoren 13. rujna 2007. godine, točno na 120 godišnjicu rođenja prvog hrvatskog nobelovca. Do vraćanja stalnog postava spomen soba posvećenih nobelovcu, u prostoru djeluje novoosnovani Zavod HAZU-a, Zavod za zaštitu spomenika, Klub sudaca, Udruga Hrvatska žena Vukovar, Matica Hrvatske i KUD Kolo. U novosagrađenoj polivalentnoj dvorani gotovo se svakodnevno organiziraju određeni sadržaji, što samo potvrđuje koliko je Gradu takva dvorana bila potrebna.

Odlukom Gradskoga vijeća od 15. veljače 2008. godine osniva se Ustanova u Kulturi Hrvatski dom Vukovar. Zbog javnosti svoga djelovanja, a na preporuku nadležnog Ministarstva, ona mijenja naziv u Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, J. J. Strossmayera 20 u Hrvatskom domu. Objekt Ružičkine kuće postaje sastavni dio novoosnovane Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

Odlukom osnivača, djelatnost Ustanove čine:
- priprema i organizacija izvođenja dramskih predstava
- priprema i organizacija glazbeno scenskih događaja
- priprema i organizacija lutkarskih i drugih scenskih djela i predstava gostujućih kazališta i kazališnih družina
- priprema i organizacija koncerata i drugih manifestacija od interesa za Grad
- upravljanje objektima u kulturi Hrvatski dom i Ružičkina kuća.

HD_03.JPGOd samog otvaranja do danas Hrvatski dom i Ružičkinu kuću posjetilo je nekoliko tisuća posjetitelja, među kojima su bili Predsjednik države, visoke državne delegacije, predstavnici znanstvenih institucija, ugledni znanstveni radnici, učenici osnovnih i srednjih škola, djeca vukovarskih vrtića i naravno građani zbog kojih je ova Ustanova i osnovana. Odigrano je tridesetak kazališnih predstava za djecu i odrasle, vrhunski koncerti, znanstveni skupovi i međunarodne konferencije.

 

 
 
Stranice su u izradi
 
 
under-construction.jpg
 
 
Stranice su u izradi
 
 
under-construction.jpg
Stranice su u izradi
under-construction.jpg
 
 
Stranice su u izradi
 
 
under-construction.jpg