EU projekti

„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“
Broj poziva: UP.02.1.1.13

EUROPSKI SOCIJALNI FOND
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

 Projekt „POKLONI MI OSMIJEH II“ – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Vukovara
Kodni broj: UP.02.1.1.13.0211 

 

 

Nositelj projekta: Grad Vukovar

Partneri na projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar

Centar za socijalnu skrb Vukovar

O PROJEKTU

Projektom će se osigurati svi potrebni preduvjeti za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine koje će svojim radom pružati potporu i podršku u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Obrazovanjem i osposobljavanjem žena, pripadnica ciljane skupine, povećat će se njihova zapošljivost odnosno konkurentnost na tržištu rada. Projekt direktno utječe na poboljšanje kvalitete života i povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika.

OPĆI CILJ

Opći cilj projekta je osigurati uvjete za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na području grada Vukovara u svrhu stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život osoba treće životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju.

SPECIFIČNI CILJ

Specifični cilj projekta je pružanje usluga za 330 krajnjih korisnika kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, čime se doprinosi poboljšanju kvalitete života i povećanju socijalne uključenosti krajnjih korisnika.

CILJANE SKUPINE

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

KRAJNJI KORISNICI

Osobe treće životne dobi

Osobe u nepovoljnom položaju

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  1. Zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  2. Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. Zaposleno 55 žena pripadnica ranjivih skupina za pružanje usluga krajnjim korisnicima
  2. 20 žena pripadnica ciljane skupine osposobljeno za tržište rada
  3. 330 krajnjih korisnika primilo pomoć kroz skrb i higijenske potrepštine
  4. Osigurana vidljivost projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

4.877.060,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA:

4.877.060,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

18 mjeseci

 

Upravljačko tijelo (UT): Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Voditeljica projekta: Mihaela Nović

Tel: (+385) 032/638-703

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Asistent na projektu: Renato Posavčić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Vukovara.

zazeli II footer

1 

 

Izgradnja spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, KK.03.1.2.03.0033

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Prijavitelj i korisnik:

Grad Vukovar

Lokacija projekta:

Vukovar, Vukovarska gospodarska zona, na k.č.br. 395/88 i dijelovi k.č.br. 395/28, 7131/2, sve k.o. Vukovar

Svrha projekta:

Izgradnja spojne ceste od ulice Gospodarska zona do ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, sukladno prostornom planu prometne infrastrukture na području Gospodarske zone Vukovar. Time se, zajedno sa izgradnjom pješačke i biciklističke staze poboljšava sigurnost prometa, dostupnost dijela Gospodarske zone poduzetnicima početnicima, malim i srednjim poduzećima, nezaposlenima, studentima/učenicima, stanovništvu regije. Proširenje postojeće zajedničke infrastrukture Gospodarske zone Vukovar rezultirati će privlačenju novih investicija, jačanju poduzetništva, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Vukovaru. Projekt obuhvaća izgradnju 1.278,69 m² ceste, 18 parkirališnih mjesta i 1 za osobe s invaliditetom, 257,49 m² pješačke staze te 276,69 m² biciklističke staze, kao i LED rasvjetu.

Cilj projekta:

Izgradnjom spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, s pripadajućom infrastrukturom povećati će se dostupnost dijela Gospodarske zone poduzetnicima početnicima, malim i srednjim poduzećima, nezaposlenima, studentima/učenicima, stanovništvu regije, što će rezultirati privlačenju novih investicija, jačanju poduzetništva, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Vukovaru.

Ukupna vrijednost radova:

3.371.916,04 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva:

1.807.533,36 kn  

Razdoblje provedbe projekta:

01. rujna 2019. godine do 01. lipnja 2020. godine

 

Projektne aktivnosti:

1. Izgradnja spojne ceste

2. Promidžba i vidljivost

3. Upravljanje projektom i administracija

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr