Gradsko vijeće

36. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 12 vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. prosinca 2020. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

34. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 13  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. listopada 2020. (SRIJEDA), s početkom u 8.00 sati.

33. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 7  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. listopada 2020. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.

32. Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 13  vijećnika postavilo pitanja gradonačelniku.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. rujna 2020. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Sjednici Gradskoga vijeća Grada Vukovara prethodio je Aktualni sat na kojemu je 11  vijećnika postavilo pitanja.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. lipnja 2020. (utorak), s početkom u 8.00 sati.