Grad Vukovar

Grad Vukovar objavljuje izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2020. godini.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu

 Odana počast žrtvama na Memorijalnome groblju žrtava iz Domovinskog rata

U sklopu projekta „Super je biti različit“ razvijen je novi program rada za potencijalno darovitu djecu.

214 stipendista Grada Vukovara

Obavještavamo učenike/studente-stipendiste Grada Vukovara da će Ugovore o stipendiranju učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2020./2021., svečano uručiti Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, prof. u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine s početkom u 12.00 h u dvorani rodne kuće „Lavoslav Ružička“ na adresi Josipa Jurja Strossmayera 25 u Vukovaru.

200.000 KUNA POMOĆI IZ VUKOVARA

Kratke priče, fotografije, videoradovi - rok do 5. veljače 2021.

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2021. godini