Grad-Karlovac-Grb

       Grad Karlovac

grad vukovar

     Grad Vukovar

 

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Karlovca i Grada Vukovara potpisana je u Karlovcu
6. studenog 2018.

Povelju su potpisali, u ime Grada Karlovca gradonačelnik Damir Mandić i u ime grada Vukovara, gradonačelnik Ivan Penava.

 

 


 

grad dubrovnik

Grad Dubrovnik

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Dubrovnika i Grada Vukovara potpisana je u Dubrovniku
3. veljače 1993.

Povelju su potpisali, u ime Grada Dubrovnika gradonačelnik Petar Poljanić i u ime grada Vukovara, povjerenik Vlade RH za Vukovar Marin Vidić – Bili.

Potvrda povelje o prijateljstvu potpisana je u Vukovaru, 3. svibnja 2001. godine. Potvrdu potpisali, u ime grada Dubrovnika gradonačelnik Vido Bogdanović i u ime grada Vukovara gradonačelnik Vladimir Štengl.

 


 

grad sinjGrad Sinj

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Sinja i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
2. svibnja 2011. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Sinja gradonačelnik Ivica Glavan i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

grad sibenik

Grad Šibenik

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Šibenika i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
2. svibnja 2011. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Šibenika gradonačelnik Ante Županović i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

grad trogir

Grad Trogir

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Trogira i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
2. svibnja 2011. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Trogira gradonačelnik Damir Rilje i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

opcina bac

Općina Bač
(Republika Srbija)

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Općine Bač i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
25. listopada 2011. godine.

Povelju potpisali, u ime Općine Bač predsjednik Općine Tomislav Bognović i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

grad mostar

Grad Mostar(BiH)

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Mostara i Grada Vukovara potpisana je u Mostaru
25. svibnja 2012. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Mostara gradonačelnik Ljubo Bešlić i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

backi petrovac

Općina Bački Petrovac

(Republika Srbija)

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Općine Bački Petrovac i Grada Vukovara potpisana je u Bačkom petrovcu, 15. listopada 2011. godine.

Povelju potpisali, u ime Općine Bački Petrovac predsjednik Općine Pavel Marčok i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

grad sarajevo

Grad Sarajevo

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Sarajeva i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
19. prosinca 2012. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Sarajeva gradonačelnik Alija Behmen i u ime grada Vukovara gradonačelnik Željko Sabo.

 


 

opcina dugopolje

Općina Dugopolje

grad vukovar

Grad Vukovar

Sporazum o partnerstvu i suradnji Općine Dugopolje i Grada Vukovara potpisan je u Dugopolju
26. rujna 2014. godine.

Povelju potpisali, u ime Općine Dugopolje načelnik Stanko Balić i u ime grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava.

 


 

Opcina Skabrnja

Općina Škabrnja

grad vukovar

Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Općine Škabrnja i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
2. svibnja 2015.

Povelju potpisali, u ime Općine Škabrnja načelnik Nediljko Bubnjar i u ime Grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava.

 


 

Grad Makarska

Grad Makarska

grad vukovar

Grad Vukovar

 

 Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Makarske i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
2. svibnja 2015.

Povelju potpisali, u ime Grada Makarske gradonačelnik Tonći Bilić i u ime Grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava.

 

 


 

 Grad-Knin

         Grad Knin

grad vukovar

     Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Knina i Grada Vukovara potpisana je u Kninu
12. lipnja 2015. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Knina gradonačelnica Josipa Rimac i u ime grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava.

 


 

Grad-Zagreb

      Grad Zagreb

grad vukovar

    Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Zagreba i Grada Vukovara potpisana je u Vukovaru
08. travnja 2016. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Zagreba gradonačelnik Milan Bandić i u ime grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava.

 


 

GRB GRADA VARAZDINA 2

      Grad Varaždin

grad vukovar

    Grad Vukovar

Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Varaždina i Grada Vukovara potpisana je u Varaždinu
06. prosinca 2017. godine.

Povelju potpisali, u ime Grada Varaždina gradonačelnik Ivan Čehok i u ime grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava.